cerealgp@yahoo.fr 0590 94 66 75 - 0690 54 36 32
CLUB DE LECTURE : JAN LA VI KA BAT KAT A-Y
29 avril 2016 By cereal
0

CEREAL vous invite à son Club de lecture autour du livre

« Jan lavi ka bat kat a-y », de M’BITAKO


Jan Lavi Ka Bat Kat A-y, se? on kre?y Istwakout ka pale? de? pe?yi-la pou fe? pe?yi-la pale? ban- nou, pou nou tann sa pou nou tann, pou nou vwe? sa pou nou vwe?, pou nou konpwann sa pou nou konpwann, ase?lfen nou de?side? ba pe?yi-la on pal, onfwa-pou-onfwa, konmanse? woule? ose?rye? ba-y, pou lavi vin pi dous e? pi be?l antre? timoun a pe?yi-la… Se? on liv ke? boulve?se? tche? a-zo?t, ke? chouboule? nanm a-zo?t, ke? te?wbolize? tande?zon a-zo?t, ki zo?t vle? ki zo?t ve? pa, de?stan zo?t ke? me?t zo?t ka li adan-y, an pale? ba zo?t.

Que vous ayez lu ce livre ou pas, que vous l’ayez apprécié ou pas,
venez échanger avec nous !

RENSEIGNEMENTS : 0690 34 12 30

A bientôt !